គោលនយោបាយ
២-គោលនយោបាយ និងអាទិភាព
២-១-ថាមពលអគិ្គសនី
តាំងពីខែ តុលា ឆ្នាំ១៩៩៤ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកំណត់នូវនយោបាយជាតិមួយក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យថាមពលនៅកម្ពុជា ដែលនយោបាយនេះកំពុងត្រូវបានធ្វើឲ្យចេញជារូបរាងពិតប្រាកដបន្តិចម្តងៗ ហើយតាមរយៈការខិតខំរបស់អតីតក្រសួងឧស្សាហកម្ម រ៉ែ និងថាមពលកន្លងមក និងបន្តវេនដោយក្រសួងរ៉ែ និងថាមពលបច្ចុប្បន្ន។ ខ្លឹមសារនៃនយោបាយជាតិក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យថាមពលនៅកម្ពុជា មានដូចខាងក្រោម៖
១-ជម្រុញការរុករក និងការអភិវឌ្ឍប្រភពថាមពលដែលមានលក្ខណៈបរិស្ថានអនុគ្រោះ ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដល់គ្រប់ផ្នែកនៃវិស័យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

២-ធានាការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីដែលមានសុវត្តិភាព និងស្ថិរភាពក្នុងថ្លៃមួយសមស្រប ដើម្បីសម្រួលដល់ការអភិវឌ្ឍផ្នែកវិនិយោគនៅកម្ពុជា និងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិ

៣-ជម្រុញការប្រើប្រាស់ថាមពលឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព ព្រមទាំងបន្ថយនូវឥទ្ធិពលមិនល្អខាងផ្នែកបរិ-ស្ថានដែលបណ្តាលមកពីការផ្គត់ផ្គង់ និងការប្រើប្រាស់ថាមពលនេះ

៤-ជម្រុញការចូលរួមរបស់ផ្នែកឯកជននៅក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យថាមពល។

ដើម្បីចូលរួមកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ និងបង្កើតសុខដុមនីយភាពនៃការរស់នៅរបស់ប្រជាជននៅតំបន់ជនបទ រាជរដ្ឋាភិបាលបានជំរុញការអភិវឌ្ឍអគ្គិសនីភាវូបនីយកម្មជនបទជាបន្តទៀត ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាម្រេចឲ្យបាននូវគោលដៅជាយុទ្ធសាស្រ្តចំនួនពីរគឺ
១-ដល់ឆ្នំា២០២០ ភូមិទំាងអស់ទូទំាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នឹងមានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ពីប្រភពអគិ្គសនីផេ្សងៗ និង

២-ដល់ឆ្នំា២០៣០ យ៉ាងហោច ៩០% នៃគ្រួសារទំាងអស់ទូទាំងព្រះរាជា-ណាចក្រកម្ពុជា នឹងមានអគ្គិសនីដែលមានគុណភាពដូចអគិ្គសនីពីខែ្សបណ្តាញជាតិប្រើប្រាស់។
២-២-ប្រសិទ្ធភាពថាមពល និងសន្សំសំចៃថាមពល
ដើម្បីសម្រេចតាមគោលដៅកំណត់ខាងលើនេះ រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងនីតិកាលទី ៦ នឹងផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើ៖
ទី១៖ គ្រប់គ្រង និងតំហែទាំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ឋដែលមានស្រាប់ ដូចជាអគារ ផ្លូវ និងដំណើរការឧស្សាហកម្មផ្សេងៗដែលបាននិងកំពុងប្រើប្រាស់ថាមពល ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់
ទី២៖ជម្រុញការផ្ទេរ និងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាថាមពលដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថាមពលឲ្យក្នុងកម្រិត ២០% នៅឆ្នាំ២០៣៥ ដោយធៀបមូលដ្ឋានគោលឆ្នាំ២០១៤ ដែលក្នុងនោះមាន ២៥% សម្រាប់វិស័យអគារ និង២៥% សម្រាប់វិស័យឧស្សាហកម្ម ព្រមទាំង១៥% សម្រាប់វិស័យដឹកជញ្ជូន។
២-៣-វិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យាបរមាណូស៊ីវិល រួមទាំងវិទ្យុសកម្ម
ការអភិវឌ្ឍវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យាបរមាណូស៊ីវិល រួមទាំងវិទ្យុសកម្ម ជាជំហានមួយដ៏សំខាន់នាពេលបច្ចុប្បន្ន ក៏ដូចជានាពេលអនាគត សម្រាប់ជំរុញឲ្យមានការកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិ ការអភិវឌ្ឍវិស័យផ្សេងៗ ក្នុងការលើកកម្ពស់សន្តិសុខ សុវត្ថិភាព ការការពារសន្តិសុខ សុខុមាលភាព និងគុណភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ។
ក្នុងនីតិកាលទី៦ នៃរដ្ឋសភានេះ រាជរដ្ឋាភិបាលនឹងផ្តោតអាទិភាពលើ៖
ទី១៖ គ្រប់គ្រង និងជំរុញការស្រាវជ្រាវ ការអភិវឌ្ឍ និងការប្រើប្រាស់បរមាណូស៊ីវិល រួមទាំងវិទ្យុសកម្ម ក្នុងគោលបំណងបម្រើឲ្យសន្តិភាព មិនរីកសាយភាយ មានសន្តិសុខ និងមានសុវត្ថិភាព
ទី២៖ អភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សប្រកបដោយគុណភាព និងសមត្ថភាព ដោយផ្តោតលើការស្រាវជ្រាវ និងបណ្តុះបណ្តាលវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យាបរមាណូស៊ីវិល រួមទាំងវិទ្យុសកម្ម ដើម្បីទាញយកគុណប្រយោជន៍សម្រាប់ជម្រុញការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ច និងលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជន
សុក្រ 29 មករា 2016  |  បានអាន 28924
ថ្ងៃនេះ :
00928
ម្សិលមិញ :
00910
សរុប :
01465510
Flag Counter