បញ្ជីរាយនាមបេក្ខជនដែលត្រូវបានជ្រើសរើសដើម្បីឆ្លងកាត់ការ សម្ភាសន៍ផ្ទាល់មាត់ក្នុងការប្រឡងប្រជែងចូលក្របខ័ណ្ឌក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល ឆ្នាំ២០១៦ និង បញ្ជីរាយនាមបេក្ខជនបម្រុងដែលអាច ឆ្លងកាត់ការសម្ភាសន៍ផ្ទាល់មាត់(ក្នុងករណីចាំបាច់) ដើម្បីចូលបម្រើ ការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល ឆ្នាំ២០១៦


អង្ការ៍ 17 មករា 2017  |  បានអាន 4911
ថ្ងៃនេះ :
00485
ម្សិលមិញ :
01225
សរុប :
00459346
Flag Counter