ព័ត៌មាន និង​ ព្រឹត្តិការណ៍
ពុធ 02 សីហា 2017  |  បានអាន: 539

សូមទាញយកឯកសារខាងក្រោម៖ សេចក្តីសម្រេចស្តីពី ការកែសម្រួលសមាសភាពក្រុមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរ៉ែ និងថាមពលសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧

ពុធ 02 សីហា 2017  |  បានអាន: 728

សូមទាញយកឯកសារខាងក្រោម៖ សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី សញ្ញាបត្រសមមូលដែលអាចដាក់ពាក្យសុំសិទ្ធិ ប្រឡងសម្រាប់ក្របខណ្ឌឆ្នាំ២០១៧

អង្ការ៍ 31 មករា 2017  |  បានអាន: 16749

សូមទាញយកឯកសារខាងក្រោម៖   1- សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការជ្រើសរើសមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យាសម្រាប់បម្រើការងារនៅទីស្តីការក្រសួង និងតាមមន្ទីររ៉ែ និងថាមពលរាជធានីខេត្តសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧ 2- ពាក្យសុំចូលបម្រើការងារជាមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា

ថ្ងៃនេះ :
00086
ម្សិលមិញ :
02762
សរុប :
00246253
Flag Counter