អានឯកសារ
អនុក្រឹត្យស្តីពី​ ការបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសប៉ោយប៉ែត ភីភី