អានឯកសារ
សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការ កែសម្រួល និងរៀបចំការចងសម្ព័ន្ធមេត្រីភាពរវាងទីបញ្ជាការយោធភូមិភាគទី១ ជាមួយក្រសួងបរិស្ថាន និងក្រុមហ៊ុន អាន ម៉ាឌី ហ្រ្គុប ចំការកៅស៊ូ ពាមជាំង