បញ្ហាប្រឈម
បញ្ហាប្រឈមក្នុងវិស័យថាមពលកន្លងមក
 • ការផ្តល់អនុភាពអគិ្គសនីមិនគ្រប់តាមទំហំក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទិញ-លក់ថាមពលអគិ្គសនីរបស់អគិ្គសនីវៀតណាម
 • ការសាងសង់រោងចក្រផលិតអគិ្គសនីដុតធ្យូងថ្មទី១ មានការអូសបន្លាយលើសផែនការប្រមាណជិតមួយឆ្នាំ
 • ការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ដីធ្លីសម្រាប់ធើ្វការសាងសង់ខែ្សបញ្ជូនតង់ស្យុងខ្ពស់ អនុស្ថានីយ និងខែ្សបណ្តាញបញ្ជូនរង មានការលំបាក និងយឺតយូរជាងការគ្រោង
 • កំណើននៃសេចក្តីត្រូវការប្រើប្រាស់អគិ្គសនីនៅរាជធានីភ្នំពេញបានឡើងលើសពីការគ្រោងទុកយ៉ាងច្រើន
 • វត្ថុធាតុដើមសម្រាប់ផលិតអគិ្គសនីដូចជាប្រេងឥន្ធនៈ​ និងធ្យូងថ្ម ឡើងថៃ្លជា បន្តបន្ទាប់ ដោយឡែកប្រភពអគិ្គសនីដែលនាំចូលពីប្រទេសវៀតណាម និងប្រទេសថៃក៏ឡើងថៃ្លជារៀងរាល់ឆ្នាំដែរ
 • ថៃ្លអគិ្គសនីនៅតំបន់ជនបទមានថៃ្លខ្ពស់ជាងតំបន់ទីក្រុងច្រើន
 • ខ្វះខាតធនធានមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍវិស័យថាមពលអគិ្គសនី

បញ្ហាប្រឈម និងវិធានការ ចំពោះមុខ
បញ្ហាប្រឈម វិធានការដោះស្រាយ
 • សមត្ថភាព និងចំណេះដឹងរបស់មន្ត្រីនៅមានកំរិត
 • សំណូមពរថ្នាក់ដឹកនាំជួយសែ្វងរកជំនួយ បណ្តុះបណ្តាលពីស្ថាប័នជាតិ និងអន្តរជាតិ
 • មិនមានកញ្ចប់ថវិកាសម្រាប់ប្រមូល​ទិន្នន័យថាមពល​ ដើម្បីរៀបចំការព្យាករណ៍តំរូវការថាមពល និងស្ថិតិថាមពល
 • សើ្នសុំថ្នាក់ដឹកនាំពិនិត្យកញ្ចប់ថវិកាជាតិ ឬ សែ្វងរកជំនួយពីស្ថាប័នអន្តរជាតិ
 • ខ្វះមធ្យោបាយសម្រាប់ចុះពិនិត្យគម្រោងវិនិយោគ និងប្រមូលទិន្ន ន័យថាមពលនិងការអនុវត្តការងារ តាមបណ្តាខេត្ត
 • សំណូមពរថ្នាក់ដឹកនាំជួយសែ្វងរកជំនួយពីស្ថាប័នជាតិ ដៃគូរអភិវឌ្ឍនិងអន្តរជាតិ
សុក្រ 29 មករា 2016  |  បានអាន 21286
ថ្ងៃនេះ :
00127
ម្សិលមិញ :
00958
សរុប :
01465667
Flag Counter