សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពី ថ្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈនៅតាមស្ថានីយ​ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០
 
ព្រហស្បតិ៍ 16 មេសា 2020  |  បានអាន 1284