Vision and Mission
ចក្ខុវិស័យ
ឈានទៅសម្រេចឲ្យបានការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលមួយគ្រប់គ្រាន់ប្រកប ដោយចីរភាព សេ្ថរភាព គុណភាព និងថៃ្លសមរម្យទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
 
យុទ្ធសាស្រ្តអាទិភាពៈ
១. អភិវឌ្ឍន៍ប្រភពថាមពលអគិ្គសនី និងបណ្តាញបញ្ជូនអគិ្គសនីគ្រប់កម្រិតឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ ទា​ន់ផែនការ ដោយរក្សានូវសុវត្ថិភាព គុណភាព និងសន្តិសុខនៃការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងថៃ្លមួយសមរម្យ

២. បន្តទាក់ទាញឲ្យមានការចូលរួមរបស់ផែ្នកឯកជនក្នុងការវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថាមពល ទាំងការផលិត បញ្ជូន និងចែកចាយ ក្នុងនោះយកចិត្តទុកដាក់លើប្រសិទ្ធភាពបច្ចេកទេស-សេដ្ឋកិច្ច និងការកាត់បន្ថយឲ្យបានជាអតិបរមានូវផលប៉ះពាល់លើបរិស្ថានធម្មជាតិ និងសង្គម

៣. បន្តការអភិវឌ្ឍអគិ្គសនីភាវូបនីយកម្មទូទៅ ដោយធើ្វយ៉ាងណាឲ្យគ្រប់ភូមិមានអគិ្គសនីប្រើប្រាស់ និងជម្រុញឲ្យមានសមធម៌ក្នុងការទទួលសេវាអគិ្គសនីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រួសារ គ្រប់ទីកនែ្លង ទាំងទីក្រុង និងជនបទ

៤. បន្តគាំទ្រការងារសង្គមកិច្ច ក្នុងកម្មវិធីមូលនិធិអគិ្គសនីភាវូបនីយកម្មជនបទរបស់អគិ្គសនីកម្ពុជា តាមរយៈការចូលរួមចំណែកផ្តល់ថវិកាដោយផ្ទាល់ពីរាជរដ្ឋាភិបាល និងការគាំទ្រអាជីវកម្មរបស់អគិ្គសនីកម្ពុជា
Friday 29 January 2016  |  Read 23962