Address
rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
ការកសាងសមត្ថភាពមន្រ្តី និងការបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្ស
rn rn
ការកសាងសមត្ថភាពមន្រ្តីរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានធនធានរ៉ែ ជាកត្តាមួយយ៉ាងសំខាន់បំផុត សំរាប់ការពង្រឹង​ការគ្រប់គ្រង និងការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានរ៉ែនៅកម្ពុជា ។ នៅក្នុងពេលកន្លងមកនេះ អគ្គនាយកដ្ឋាន​ធនធានរ៉ែបាន​ពង្រឹង​សមត្ថភាព​មន្រ្តីរបស់ខ្លួនតាមរូបភាព (១) ​ចាត់មន្រ្តីមួយចំនួន ទៅ​ទទួលការបណ្តុះបណ្តាលមុខជំនាញបច្ចេកទេស នៅ​ក្រៅប្រទេស និង (២) ចាត់បញ្ជូនឲ្យមន្រ្តីមួយចំនួនទៅ​សហការ/​ធ្វើ​ការ​​ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុនរ៉ែនានានៅ​តាម​តំបន់​​សម្បទាន​​​ដែល​ក្រសួង​បានផ្តល់ឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងនោះ ដើម្បីដកពិសោធន៍បច្ចេកវិទ្យា​សិក្សា​ស្រាវជ្រាវ និងធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែ នៅក្នុង​ការដ្ឋាន​ផ្ទាល់ជាមួយក្រុមហ៊ុនតែម្តង ។
rn  
ការជីករ៉ែមាសអនាធិបតេយ្យ
rn rn
ការធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែមាសអនាធិបតេយ្យមាសជាបញ្ហាមួយរស៊ើប និងបានបង្កការលំបាកគ្រប់បែបយ៉ាង​ដល់សង្គម និងបាន​ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងថែមទៀតនៅលើវិស័យរ៉ែនេះ ព្រមទាំងបានធ្វើឲ្យ​បាត់​​បង់​ចំណូល​រដ្ឋយ៉ាងច្រើន ។ ដោយសារមូលេហតុនេះ នៅឆ្នាំ​ ២០១០ ក្រសួងបានសហការជាមួយ UNDP ដើម្បីរៀបចំ​គោលនយោបាយ​រ៉ែជាតិមួយ ដែលក្នុងនោះ គោលនយោបាយស្តីពីការធ្វើអាជីវកម្មទ្រង់ទ្រាយតូច ក៏ត្រូវបានរៀបចំ ក្នុងគោល​បំណងសំដៅ​លុបបំបាត់សកម្មភាពជីករ៉ែមាសអនាធិប្បតេយ្យ ឬធ្វើឲ្យសកម្មភាពជីករ៉ែមាសអនា​ធិប​តេយ្យ​​នេះ​ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់ ដើម្បីប្រមូលចំណូលពីសកម្មភាពនេះ ។rn បញ្ហាចំពោះមុខនេះ និងយោងអនុសាសន៍ណែនាំដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តីតាំងពីអណត្តិមុន អគ្គនាយកដ្ឋាន​ធនធានរ៉ែបាន​លើក​ឡើងនូវគោលការណ៍​ដូចខាងក្រោម ដើម្បីទប់​ស្កាត់ ឬ បំបាត់​ សកម្ម​ភាព​ជីករ៉ែអនាធិបតេយ្យនេះ ៖
rn  
rn ១.ក្រុមហ៊ុន ត្រូវទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានសកម្មភាពជីក​រ៉ែមាស​អនាធិប​តេយ្យ​នៅក្នុង​តំបន់​​​សម្បទានរបស់ខ្លួនជាដាច់ខាត ។
rn
rn ២.ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនមិនអាចទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ កុំឲ្យមានសកម្មភាពជីក​រ៉ែមាស​អនាធិប​តេយ្យ​​នៅក្នុងតំបន់សម្បទានរបស់ខ្លួនបានទេនោះ ទោះជាក្រុមហ៊ុននោះជាអ្នកបើក​ដៃ​ក្តី ឬ​មិន​មែន​ជា​អ្នកបើកដៃក្តី ក្រសួងនឹងបង្កើត​គណៈកម្មាធិការចំរុះមួយដើម្បី​ចុះធ្វើ​អធិការកិច្ច និង​កំណត់ផ្ទៃដី​តំបន់​ជីករ៉ែមាសអនាធិប្បតេយ្យនោះ រួចកាត់ចេញពីតំបន់កិច្ចសន្យា ដែលក្រសួង​បាន​សម្បទាន​ក្រោមកិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​ ដែលក្រុមហ៊ុនបានចុះហត្ថលេខាជា​មួយ​ក្រសួងកន្លងមក។
rn
rn ៣.តំបន់ដែលត្រូវបានកាត់ចេញពីតំបន់កិច្ចសន្យា នឹងត្រូវដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមអាជ្ញាធរខេត្ត និង​មន្ទីរ​ រ៉ែ និងថាមពលខេត្ត ដើម្បីធ្វើការបែងចែក និងផ្តល់ដល់សហគមន៍​មូលដ្ឋាន អាចសិប្ប​កម្ម​អាជីវកម្មរ៉ែ ឬអាជីវកម្មរ៉ែមាសទ្រង់ទ្រាយសិប្បកម្ម​ក្រោមគោលនយោបាយរ៉ែជាតិ​មួយ ដែលនឹងដាក់​ជូន​រាជរដ្ឋា​ភិបាលពិនិត្យ និងអនុម័តនាពេលខាងមុខ ។ rn
Friday 29 January 2016  |  Read 24630